Skip to main content

RSIN-nummer

859583077

Bestuur

  • Voorzitter: Ea Visser
  • Secretaris: Paul Stork
  • Penningmeester: Henk Schoute

Beloningsbeleid

Wij voeren een Fair Practice beleid en volgen de ontwikkelingen van het beloningsbeleid voor uitvoerende artiesten.

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan te downloaden.

De Stichting heeft tot doel:
  1. Het produceren van maatschappelijk relevante theatervoorstellingen, metname binnen het off-Broadway musicalsegment, met als uitgangspunten exclusiviteit en diversiteit.
  2. Het verrichten van al hetgeen met dat het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitbrengen, zelfstandig of eventueel met partners als co-producent, van theatervoorstellingen, zowel nationaal als internationaal.

De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.